Cheerleading er en konkurranseidrett for både gutter og jenter der lagene konkurrerer mot hverandre med koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet noe dans, pyramider, kast, cheer (rop), hopp og akrobatikk. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt.

Idretten startet på Princeton University i USA for over 100 år siden. På 80-tallet begynte man med egne konkurranser for cheerleadere. De første lagene i Norge startet opp så sent som på midten av 90-tallet, og idretten har hatt en formidabel vekst og er i dag et av Norges raskest voksende idretter. Norge er i toppen både i Europa og verden, med tallrike medaljer både fra EM og VM. Det internasjonale forbundet International Cheer Union har 3,5 millioner medlemmer i over 100 medlemsland fra hele verden. Idretten er anerkjent av IOC (Den internasjonale olympiske komité).

Utdrag fra Norges Amerikanse Idretters Forbund