Vi har vært så heldige å bli valgt ut til å motta 15 000 kr fra Ishavskraftfondet 2019. Disse pengene skal gå til å forbedre tilbudet for våre utøvere ved å øremerkes til leie av turnhall og instruktører fremover. Vi er ufattelig takknemlige for disse midlene, og for at Ishavskraft gjør en så stor innsats for å øke og forbedre aktivitet hos barne- og ungdomsidretten i Troms og Finnmark, slik at idrettsklubber som oss selv kan få muligheten til å realisere et tilbud vi har planlagt og ønsket for utøverne våre. Tusen takk!

 

https://www.ishavskraft.no/om/aktuelt/ishavskraftfondet-2019-troms/