Trailblazer Football

Se laget Bli med

Trailblazer Cheerleading

Les mer Bli med

Trial membership for new players

Want to practice with the American football team, then please note the following. Tromsø Trialblazers is requiring all new players who want to start practicing with the senior squad, to inroll in a trial membership program at their first practice. Trial membership program: The trial membership costs 175.- NOK The trial membership…

Prøvemedlemskap for nye spillere på seniorlaget

Fra 19.02.2016 har Tromsø Trailblazers innført en ny ordning for spillere som ønsker å prøve seg på klubbens seniorlag. Prøvemedlemskap: Prøvemedlemskapet koster 175.- og betales kontant til sportslig leder ved oppmøte på første trening Prøvemedlemskapet må betales ved første trening og varer i 30 dager Prøvemedlemskapet gir den nye spilleren…

Practice schedule, Fall 2015

We are currently on our summer break. We will start pratcices again on Friday August 21st. In the fall of 2015, we'll have the following practice dates: At Stakkevollan-Boble, Mondays between 8.00pm and 9.30pm. At Stakkevollan-Bobla, Fridays between 7.30pm and 9.00pm.

Annual team meeting 2015, new board elected

This weekend we held our annual team meeting. Our head chair since the start of the club, Petter Jensen, has decided to step down. The new board is as follows: Chair: Eyvin Sommerseth Assistant Chair: Nora Boldermo Hansen Board Member: Eirik Petersen Deputy Board Member: Sveinung Søberg Løfaldli

Årsmøte 2015, nytt styre valgt

I helgen avholdt vi i Tromsø Trailblazers vårt årsmøte. Vår styreleder siden klubbens oppstart, Petter Jensen, har valgt å gi seg som leder. Det nye styret ble enstemmig valgt uten andre kandidater av årsmøtet. Det ser slik ut: Leder: Eyvin Sommerseth Nestleder: Nora Boldermo Hansen Styremedlem: Eirik Petersen Varamedlem: Sveinung…