Historie

Historien bak Trailblazers’ utvikling i Tromsø strekker seg helt tilbake til høsten 2007. Da gikk en gruppe studenter på universitetet hen og satte seg som mål å danne et studentidrettslag for amerikansk fotball i Tromsø. Den 9. november det året holdt de et stiftelsesmøte for et lag de ønsket å få innlemmet i Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI). Dessverre var denne gjengen preget av litt for mye optimisme og litt for lite kunnskap om hva som trengtes for å drive et dugelig idrettslag. De nådde aldri målet om medlemskap i TSI og prosjektet ble etter relativt kort tid lagt død. To gode ting kom dog ut av dette opprinnelige forsøket på å starte opp et amerikansk fotballag i Tromsø: For det første førte det til at det lokale studenthuset, driv, begynte med årlige visninger av Super Bowl (og etterhvert jevnlige visninger av hele NFL-sesongen), noe som var veldig viktig for å øke interessen blant Tromsøs studentbefolkning. For det andre førte det til at studentlagets initiativtaker Eyvin Sommerseth kom i kontakt med to videregående skoleelever, Petter Jensen og Håkon Danielsen, som også gikk med et ønske om å starte opp et amerikansk fotballag.

Jensen og Danielsen var unge, men de hadde guts og initiativvilje. Sammen startet de laget Tromsø Whalers, som for det meste bestod av klassekamerater og enkelte studenter som ble med over fra det første mislykkede studentlaget. Whalers ble aldri et offisielt lag, men de hadde en del treninger som var preget av godt oppmøte og innsatsvilje, men lite kunnskap om de mer intrikate sidene ved det å spille amerikansk fotball. Dessverre falt laget etterhvert sammen da det aldri ble etablert en fast treningsstruktur eller treningstid og da det var ingen som satt på de nødvendige kunnskapene til å trene et amerikansk fotballag.

Trening Mandelasletta
På de første Trailblazers-treningene var det ikke mye som minnet om et lag, som her hvor treningen bestod av fire spillere og Coach.

Etter Tromsø Whalers var det en periode med generell dødtid for amerikansk fotball i Tromsø. Dette endret seg dog i 2011, da Sveinung Søberg Løfaldli flyttet til byen for å studere. Løfaldli satt med en drøm om å trene et amerikansk fotballag, men manglet spillere. Han fikk etter hvert organisert en trening hvor det kun dukket opp to spillere, tidligere nevnte Sommerseth og Olav Guntvedt Brevik, en student som hadde flyttet til Tromsø fra Hamar og som hadde en fortid i Hamar Ruins. Det var ingen fantastisk start for laget, men etter to mislykkede tidligere forsøk var det en veldig stemning i byens amerikansk fotballmiljø for å gjøre ting riktig denne gangen. De gamle Whalers-gutta ble fort innblandet og det hele fremstod som en match made in heaven. Whalers hadde hatt spillere, men mangle en trener, Løfaldli var en trener som så etter spillere å jobbe med. I tillegg kom mange nye spillere til og etter noen få måneder var det en aktiv gruppe som deltok jevnlig på treninger.

Med en trener og en stabil spillergruppe på plass begynte laget å jobbe med de organisatoriske aspektene rundt det å ha et amerikansk fotballag. Det ble valgt et midlertidig styre som fikk som oppgave å ordne det organisatoriske rundt laget samt å forberede en søknad om å få være med i TSI, da laget for det meste bestod av studenter. Dette midlertidige styret bestod av Løfaldli, Jensen, Danielsen, Sommerseth og Brevik. En av de første tingene som ble diskutert var, naturlig nok, lagnavn. Et forslag var å benytte seg av Whalers på nytt igjen, et annet var å kalle laget Mountaineers. Til slutt falt valget på Ravens, fordi universitetets logo bestod av to ravner og man mente dermed at Ravens var et godt navn på et studentlag. Navnet varte dog ikke lenge ettersom laget fort oppdaget at det allerede eksisterte et annet Tromsø Ravens, et basketballag, i byen. Igjen måtte styret diskutere navn, og etter litt falt de ned på dagens navn, Trailblazers.

Det ble gitt tre grunner for at laget skulle hete Trailblazers. For det første er Tromsø Trailblazers et bokstavrim, dvs. at begge ord begynner på samme bokstav, noe som er populært i lagnavn i amerikanske idretter. Videre var navnet Trailblazers en god måte å feire og hedre Tromsøs historie som et viktig start- og sluttpunkt for mange historiske arktiske ekspedisjonsreiser og dermed en feiring av de pionerene som deltok i de ekspedisjonene. Til slutt, og kanskje mest viktigst, ønsket man med navnet Trailblazers å vise at vi ønsket å inspirere til en videre vekst for idretten i nord. Vi var pionerene, de første til å starte et amerikansk fotballag i Nord-Norge, men det var og er fortsatt vårt håp at andre vil følge etter med årene.

Med navn og etterhvert også andre viktige ting på plass gikk laget inn i TSI i våren 2012. I tiden som fulgte opplevde laget en stor økning i medlemstallet, noe som var positivt for Trailblazers, men negativt for lagets posisjon innad i TSI. Mange av de nye medlemmene var nemlig ikke studenter, noe som gjorde at det etter hvert ble vanskelig å definere Trailblazers som et studentlag. I 2013 valgte derfor Trailblazers å bryte med TSI og heller starte opp som et eget lag, og den 26. februar 2013 gjennomførte det midlertidige styret sin siste handling noensinne da de holdt et stiftelsesmøte (ironisk nok på studenthuset i Tromsø) for det som offisielt skulle bli hetende Tromsø Trailblazers Amerikansk Fotballklubb. På stiftelsesmøtet ble det valgt et nytt styre, bestående av tidligere nevnte Jensen, Brevik og Sommerseth.

Etter stiftelsesmøtet startet jobben med å få alle papirene på plass for å få meldt Trailblazers inn i Idrettsforbundet. I kjent stil gikk ting litt tregere og mer rotete enn man skulle forvente, men på dagen fire måneder etter at klubben offisielt ble stiftet, den 26. juni 2013, fikk klubben beskjed om at de var tatt opp i Norges Amerikanske Idretters Forbund. Godt og vel fem og et halvt år etter at det første arbeidet med å starte opp et amerikansk fotballag i byen hadde startet var man endelig kommet i mål.

Trening 21. oktober 2012
Den arktiske vinteren har ikke alltid vært vennlig mot oss, som her hvor vi måtte skrape frem en grusbane under isen å spille på.

Med tiden har vi opplevd en god økning i medlemstallene og vi er kommet til det punktet hvor vi nå har over 20 spillere jevnlig på trening, mye takket være Coach Sveinungs iherdige, dog noe utradisjonelle, rekrutteringsmetoder (hvis du har beveget deg mye i et offentlig rom i Tromsø i de senere årene har du mest sannsynlig opplevd å møte på en liten trønder som vil ha deg til å spille amerikansk fotball). Nå ser vi frem mot fremtiden og gleder oss til å komme igang med å spille kamper, men vi ønsker samtidig å ha med oss så mange som mulig på lasset. Derfor ønsker vi alle velkommen til treningene våre. Mange har prøvd seg, mange har blitt hektet på spillet, og vi har stadig plass til flere.

Legg igjen en kommentar