Årsmøte 2020

Årsmøtet vil holdes torsdag 24. september 2020, på MH2 plan 7 rom 302 på UiT.

Årsmøte 2020

Vi kaller inn til årsmøte torsdag 26. mars 2020, kl. 19.00 på UiT.

Hei! 
Tiden for årsmøte nærmer seg med stormskritt og Tromsø Trailblazers Cheerteam trenger flere folk til å klare å holde klubben i drift. Vi har utrolig mange dyktige, engasjerte og flotte utøvere som fortjener å fortsette med det de elsker å holde på med. Men, klubben styrer seg ikke sjøl – og vi trenger derfor deg!

Nytt for 2020 er at alle idrettsforeninger skal ha et kontrollutvalg. Dette utvalget skal bestå av minimum 2 medlemmer, samt 1 vara. Kontrollutvalgets oppgaver går ut på å påse at idrettslaget styres på skikkelig vis (se mer info nederst i mailen. For mer info se idrettsforbundet.no). Vi er en liten klubb, så noen stor og vanskelig jobb er det virkelig ikke. Den viktigste jobben kontrollutvalget gjør, vil være å foreta regnskapsrevisjon. 

Har du lyst til å hjelpe oss å holde klubben vår i gang? Vi ønsker veldig gjerne at flere foreldre blir med oss på laget! Ta kontakt med styreleder Tonje på tmkyllo@outlook.com

 

–          § 21      Kontrollutvalg    

–          (1)         Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

–          a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

–          b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

–          c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

–          d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon.

–          e)[Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

–        (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 Håper å høre fra deg! 

Sesongoppstart høsten 2019

Håper alle har hatt en fin sommerferie og er klare for ny sesong!

Seniorlaget starter opp onsdag 21. august kl 19.30-21.30, og vil ha treninger som før onsdager 19.30-21.30 og tirsdager 18.00-20.00 i Kroken, men som nytt til høsten vil søndagstreningene være fra kl. 16/17.00-18.30 i TUIL arena 2, den nye turnhallen.

De tre første treningene tilbake vil også være åpne treninger, se gjerne FB arrangement.

Junior har første trening onsdag 28. august kl 17.30-19.25 i Kroken. Nytt for junior denne høsten er at de vil ha søndagstrening annenhver søndag fra 16.00-17.00 i TUIL arena 2. Mer info vil bli gitt fra trenere når det blir aktuelt.

Gleder oss til å se gamle og nye fjes til en ny og spennende sesong!

Summer Open 2019

Summer Open er over for denne gang, og for en helg! Som lagets aller første konkurranse og 17 av 18 utøveres første gang på konkurransematta ser vi på helgen som en suksess. Tross masse nerver og noen feil dro vi hjem med 2. plass og mersmak på konkurranse. Det var viktig for oss å sette et lys på laget vårt i cheermiljøet her i Norge, samt å knytte bekjentskap og kontakter. Dette er neppe siste gang vi er å se på matta!

Takk til Charmer Cheerleading for vel gjennomført arrangement av konkurranse og gratulerer til Nixies Senior All Girl 5 for gull i vår kategori.

God sommer til alle utøvere og supportere, så sees vi i august!

Ishavskraftfondet Troms 2019

Vi har vært så heldige å bli valgt ut til å motta 15 000 kr fra Ishavskraftfondet 2019. Disse pengene skal gå til å forbedre tilbudet for våre utøvere ved å øremerkes til leie av turnhall og instruktører fremover. Vi er ufattelig takknemlige for disse midlene, og for at Ishavskraft gjør en så stor innsats for å øke og forbedre aktivitet hos barne- og ungdomsidretten i Troms og Finnmark, slik at idrettsklubber som oss selv kan få muligheten til å realisere et tilbud vi har planlagt og ønsket for utøverne våre. Tusen takk!

 

https://www.ishavskraft.no/om/aktuelt/ishavskraftfondet-2019-troms/

Ny nettside

Vi har endelig en ny og oppdatert nettside! 😀 Siden er fortsatt under oppbygging og er ikke fullstendig ferdig, men det jobbes med å ferdigstille den så fort som mulig.